Gerçek eğitim, kendinden en iyiyi vermekten geçer.

    Mann