Eğitim, yoksullar için bir sermaye, zenginler için bir faizdir.

    Goethe